WORLD DATA CENTER
FOR GEOINFORMATICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Інтелектуальний аналіз даних для прийняття рішень

Спільна магістерська програма ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ" і Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку спрямована на підготовку аналітиків для всіх видів діяльності, здатних застосовувати новітні технології для обробки інформації та створювати передумови для прийняття рішень на різних рівнях управління
Диплом магістра

Диплом магістра

What we do

Ви отримаєте диплом магістра НТУУ "КПІ", який високо цінується та визнається на міжнародному рівні

Сучасна освіта

Сучасна освіта

What we do

Лекції, вебінари, семінари та воркшопи від українських і закордонних спеціалістів

Збалансованність знань

Збалансованність знань

What we do

Методи, моделі та інформаційні технології для підтримки прийняття рішень, побудова прогнозів та аналіз результатів

Практичний досвід

Практичний досвід

What we do

Досвід роботи в команді над реальними проектами та завданнями

Про магістерську програму

Напрям підготовки

Спеціальність «Управління проектами», спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних у прийнятті рішень».

Вступ

Вступ регламентується правилами прийому НТУУ "КПІ". За посиланням наведені рейтингові списки.

Переваги навчання

Сучасна освітня програма, яка відповідає best practices міжнародних інститутів та організацій

Команда

Згуровський Михайло Захарович

д.т.н., академік, професор, науковий керівник СЦД Україна, ректор НТУУ "КПІ", визнаний спеціаліст з системного аналізу, сталого розвитку і теорії керування

Касьянов Павло Олегович

д.ф.-м.н., професор, директор ННК "ІПСА", спеціаліст з нелінійного аналізу математичних моделей, багатозначного аналізу розв'язків, розв'язків диференціально-операторних включень

Єфремов Костянтин Вікторович

директор СЦД-Україна, спеціаліст з проектування баз даних, автоматизації процесів та інтелектуальних систем аналізу даних 

Болдак Андрій Олександрович

к.т.н., доцент, завідувач лабораторії компьютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних СЦД-Україна, спеціаліст з методів дослідження багатовимірних даних, інтеграції даних і проектування показників  

Data Mining for Decision-making - at least it could be fun